Disclaimer

    Alle informatie op onze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de webpagina's zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Face the Face aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 
    Beschikbaarheid 
    De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om op onze webpagima's zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. 
    Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 
    Het auteursrecht op deze website berust bij Face the Face of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Face the Face. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Face the Face.